CHÍNH SÁCH AN TOÀN SỨC KHOẺ

 

Công ty Cổ phần Morinaga Nutritional Foods Việt Nam là công ty chuyên sản xuất và cung cấp các sản phẩm không những thơm ngon mà còn tốt cho sức khỏe đến với người tiêu dùng. Với kỹ thuậ công nghệ tiên tiến được xây dựng trên 100 năm đến từ Nhật Bản, chúng tôi hướng đến mục đích đóng góp cho sức khỏe cộng đồng. Chúng tôi nhận thức được rằng, việc đảm bảo an toàn vệ sinh trong quá trình sản xuất là nhiệm vụ tối quan trọng. Chính vì thế, chúng tôi sẽ nỗ lực để đảm bảo một môi trường làm việc an toàn và thoải mái.

 

Chính sách an toàn:

 1. Tất cả nhân viên phải thực hiện các hoạt động an toàn sức khỏe, hành động trên nguyên tắc “an toàn là trên hết” và “không để xảy ra tai nạn” tại nơi làm việc.
 2. Chúng tôi xây dựng môi trường và văn hóa doanh nghiệp để “mọi người luôn tuân theo quy tắc được quy định”; tuân thủ luật An toàn, vệ sinh lao động và các luật liên quan, các quy định nội bộ của công ty.
 3. Chúng tôi xây dựng một môi trường làm việc thoải mái cả về thể chất lẫn tinh thần, hợp tác với các cơ sở y tế để khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên của mình.
 4. Đặc biệt với bộ phận sản xuất, tất cả nhân viên đều tham gia các hoạt động an toàn và sức khỏe sau đây:
     (1) Thông qua việc đánh giá mối nguy, thực hiện các biện pháp nhằm loại bỏ và giảm thiểu nguy hiểm tiềm ẩn và tác động có hại.
     (2) Soạn thảo tiêu chuẩn đối với những công việc thường xuyên và đột xuất, phổ biến cho nhân viên, và đảm bảo tuân thủ quy tắc.
      (3) Ngăn ngừa tai nạn lao động tái diễn qua việc chia sẻ thông tin về tai nạn lao động và thúc đẩy các hoạt động phòng chống tai nạn tương tự.
   Đặc biệt, dựa trên kinh nghiệm về các sự cố đã xảy ra, chúng tôi triển khai các biện pháp nhằm ngăn chặn triệt để việc tái diễn các loại tai nạn như “kẹt, kẹp, cuộn”, “rơi ngã”, và “thương tích do bỏng”.
      (4) Thực hiện giám sát an toàn và sức khỏe (đánh giá chính thức và đánh giá nội bộ) để liên tục nâng cao tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe.
      (5) Thực hiện giáo dục và đào tạo về an toàn và sức khỏe, nâng cao kiến thức an toàn và nhận thức về an toàn.
 5. Chúng tôi cam kết: Tham gia, tham vấn của người lao động và đại diện Công đoàn; cung cấp các nguồn lực để vận hành phù hợp hệ thống An toàn và Sức khỏe
 6.  Chúng tôi phổ biến chính sách này cho tất cả cán bộ, nhân viên công ty và công khai ra bên ngoài công ty.

TỔNG GIÁM ĐỐC
ĐÃ KÝ