Sứ Mệnh

Đóng góp vào “Sự khỏe mạnh” bằng việc cung cấp sản phẩm “bổ dưỡng và ngon miệng” tận dụng công nghệ tiên tiến được đúc kết tại Nhật Bản trong hơn 100 năm qua.

Tầm nhìn

Trở thành một công ty tiên phong với giá trị cốt lõi là đóng góp cho sức khỏe của ngày càng nhiều người dân Việt Nam

Thông điệp từ Tổng Giám Đốc

Ông Kohara Shunsuke
Tổng Giám đốc

Morinaga milk toàn cầu

Thông tin về trụ sở, các chi nhánh, hoặc hoạt động kinh doanh của Morinaga Milk trên toàn cầu.

Chặng đường phát triển

Elovi-Milestones-01_1