CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM

 

MÃ SỐ: 01/CLATTP/2021
Ngày ban hành: 01/07/2021
Ngày xem xét lại: 29/03/2024

TRIẾT LÝ CƠ BẢN:

Với mục tiêu trở thành Công ty sẽ “đóng góp cho sức khỏe cộng đồng thông qua việc sản xuất và bán các sản phẩm vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe, dựa trên các công nghệ được xây dựng trên 100 năm tại Nhật Bản”, Công ty cổ phần Morinaga Nutritional Foods Việt Nam sẽ nỗ lực để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ an toàn và đáng tin cậy, góp phần kiến tạo xã hội bền vững.

CHÍNH SÁCH CƠ BẢN:

1. Chúng tôi cam kết tuân thủ Pháp luật, các tiêu chuẩn và yêu cầu của bên quan tâm, để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ mang lại sự tin tưởng của khách hàng.

2. Chúng tôi liên tục cải tiến chất lượng, an toàn thực phẩm trong mỗi công đoạn của chuỗi cung ứng thực phẩm (phát triển sản phẩm, nhập nguyên liệu, sản xuất, vận chuyển và bán hàng) để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ an toàn và đáng tin cậy.

3. Chúng tôi cam kết cung cấp các nguồn lực để vận hành phù hợp và cải tiến liên tục hệ thống quản lý chất lượng và hệ thống quản lý an toàn thực phẩm.

4. Chúng tôi tiến hành các chương trình đào tạo cần thiết để nâng cao kiến thức và kỹ năng, nỗ lực duy trì và nâng cao chất lượng sản phẩm.

5. Tất cả nhân viên của chúng tôi chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, kiểm soát việc thất thoát và lãng phí thực phẩm, nỗ lực bồi dưỡng văn hóa chất lượng và an toàn thực phẩm, từ đó sẽ góp phần nâng cao sức khỏe của mọi người.

6 – Chúng tôi phổ biến chính sách này cho tất cả cán bộ, nhân viên trong công ty và công khai ra bên ngoài công ty.

  CÔNG TY CP MORINAGA NUTRITIONAL FOODS VIỆT NAM
  TỔNG GIÁM ĐỐC
  ĐÃ KÝ