Tập đoàn Morinaga Milk Industry trao tặng cơ sở bếp ăn mầm non cho Sở Giáo Dục và Đào tạo huyện Tuần Giáo

Đánh dấu giai đoạn đầu của chương trình “Sức khoẻ của em, Nụ cười của em” tại Việt Nam, Tập đoàn Morinaga Milk Industry đã trao tặng cơ sở bếp ăn mầm non cho Sở Giáo dục và Đào tạo huyện Tuần Giáo, góp phần nâng cao sức khỏe và dinh dưỡng cho trẻ em. Từ tháng 6 năm 2024, hỗ trợ sẽ mở rộng tới 6 trường mẫu giáo và giai đoạn thứ hai của chương trình sẽ bắt đầu..

Morinaga Milk Industry và World Vision Nhật Bản (sau đây gọi là WVJ) ※1, một tổ chức phi chính phủ quốc tế, đã phát động “Sức khoẻ của em, Nụ cười của em”, một chương trình kêu gọi hỗ trợ bữa ăn cho trẻ mẫu giáo ở Việt Nam, là một phần của Chương trình Phát triển Khu vực Tuần Giáo , tại huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, Việt Nam, bắt đầu từ tháng 5 năm 2023.

Chúng tôi vui mừng thông báo, nằm trong khuôn khổ chương trình giai đoạn một (từ tháng 5 năm 2023 đến tháng 4 năm 2024), việc xây dựng cơ sở bếp ăn với môi trường vệ sinh được cải thiện tại hai trường mầm non ở huyện Tuần Giáo đã hoàn thành. Những cơ sở này sau đó được tặng cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tuần Giáo. Vào ngày 11 tháng 4, các bên liên quan của chương trình, trong đó có các quan chức chính phủ Việt Nam, đã tham dự lễ bàn giao cơ sở vật chất bếp ăn tại các trường mầm non được hỗ trợ.

Trong giai đoạn thứ hai (từ tháng 6 năm 2024 đến tháng 5 năm 2025), chúng tôi sẽ mở rộng nỗ lực của mình bằng cách bổ sung thêm ba trường mầm non trong cùng một quận, nâng tổng số lên sáu trường mầm non. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe và dinh dưỡng của trẻ cũng như kiến thức và kỹ năng về dinh dưỡng, vệ sinh của đội ngũ nhân viên tại 3 trường mầm non được hỗ trợ trong giai đoạn đầu. Ngoài ra, chúng tôi sẽ tiếp tục hợp tác với WVJ để tham gia Chương trình Bảo trợ Trẻ em (chương trình phát triển cộng đồng) ※2, tăng cường sự tương tác của chúng tôi với trẻ em tại các trường mầm non được hỗ trợ và hỗ trợ cải thiện tình trạng sức khỏe và dinh dưỡng của chúng.

smile-and-health-for-children-10

Các thành viên tham gia tại buổi lễ bàn giao

smile-and-health-for-children-7

Các trang thiết bị mới ở trường mầm non

◆Bối cảnh dự án “Sức khoẻ của em, Nụ cười của em”:

Huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, cách Hà Nội khoảng 570 km về phía Tây Bắc, là một vùng miền núi, có tỷ lệ nghèo cao 50%3 cùng với tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng cao. Morinaga Milk đặt mục tiêu đạt tỷ lệ doanh số bán hàng ở nước ngoài từ 15% trở lên vào cuối năm tài chính 2029 như một phần trong tầm nhìn 10 năm của Tập đoàn Sữa Morinaga. Việt Nam là một trong những quốc gia mà công ty đang tập trung nỗ lực kinh doanh vào sản xuất và bán hàng, nằm trong Kế hoạch trung và dài hạn bền vững năm 2030. Một trong những mục tiêu của kế hoạch này là góp phần giải quyết các vấn đề sức khỏe và dinh dưỡng trong khu vực bằng cách cung cấp các sản phẩm chất lượng cao độc quyền cho Tập đoàn Sữa Morinaga. Trong 10 năm tới, nỗ lực này dự kiến sẽ giúp cải thiện sức khỏe của 300 triệu4 người.

Công ty Sữa Morinaga và WVJ vừa triển khai “Nụ cười và sức khỏe cho trẻ em”, một chương trình kêu gọi hỗ trợ bữa ăn cho trẻ em mẫu giáo ở Việt Nam trong khuôn khổ Chương trình phát triển khu vực Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên. Việt Nam, bắt đầu từ tháng 5 năm 2023. Dự án này được Ban chấp hành Nhật Bản ủy quyền lựa chọn là một trong những dự án “Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Nhật Bản và Việt Nam”.

※1 World Vision (WV), được thành lập vào năm 1987, là tổ chức phi chính phủ quốc tế lớn nhất thế giới. Tổ chức này hoạt động ở khoảng 100 quốc gia và hoạt động vì sự cải thiện của trẻ em trên toàn thế giới thông qua ba phương pháp tiếp cận chính: hỗ trợ phát triển, hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp và vận động chính sách.

※2 Chương trình bảo trợ trẻ em là chương trình trong đó các cá nhân hoặc nhóm tài trợ cho trẻ em ở các nước đang phát triển. Chương trình giải quyết các vấn đề địa phương như vệ sinh nước, sức khỏe & dinh dưỡng, giáo dục với mục đích tạo ra một môi trường nơi trẻ em có thể lớn lên khỏe mạnh.

※3 Đo lường dinh dưỡng vào tháng 6 năm 2022 do World Vision Việt Nam thực hiện

※4 Đề cập đến cả số người ước tính nhận được hàng hóa giải quyết các vấn đề sức khỏe từ năm tài chính 2021 đến năm 2030 và số người dự kiến tham gia các hoạt động giáo dục dinh dưỡng và nâng cao sức khỏe do chương trình cung cấp

Chi tiết chính của “Sức khoẻ của em, Nụ cười của em” – Giai đoạn thứ hai (tháng 6 năm 2024 đến tháng 5 năm 2025)

  • Địa điểm dự án: Địa điểm Chương trình phát triển khu Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (giống Giai đoạn 1)
  • Số trường mẫu giáo: 6 (bao gồm 3 trường mẫu giáo từ giai đoạn 1)
  • Đối tượng thụ hưởng: 310 em và 22 cán bộ, giáo viên

1. Cải thiện cơ sở phục vụ bữa ăn

① Cải thiện cơ sở vật chất nhà bếp ở trường mẫu giáo

② Cung cấp đồ nội thất (bàn, ghế, v.v.) và thiết bị nấu ăn để sử dụng khi dùng bữa

2. Nâng cao kiến thức, kỹ năng liên quan đến dinh dưỡng và vệ sinh

① Khảo sát thực đơn hiện tại và xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng sử dụng nguyên liệu sẵn có tại địa phương.

② Đào tạo về dinh dưỡng và vệ sinh cho giáo viên, nhân viên y tế và nấu ăn

3. Tăng cường kiến thức, kỹ năng của giáo viên và nhân viên y tế trong đo lường dinh dưỡng và sức khỏe trẻ em

① Triển khai đào tạo đo chiều cao, cân nặng và theo dõi dinh dưỡng

② Cung cấp dụng cụ (cân, cân chiều cao, bảng ghi) để theo dõi tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe của trẻ

③ Giám sát và theo dõi các trường mẫu giáo giai đoạn đầu (3 trường)

Trong số 3 trường mẫu giáo được hỗ trợ trên địa bàn huyện Tuần Giáo, chúng tôi đã xây dựng bếp ăn cho 2 trường mẫu giáo và cung cấp bàn ghế, thiết bị nhà bếp phục vụ bữa ăn tại một trường mẫu giáo. Ngoài ra, chúng tôi mong muốn nâng cao kiến thức và kỹ năng về dinh dưỡng và vệ sinh của nhân viên mẫu giáo và nhân viên nấu ăn tại ba trường mẫu giáo. Điều này bao gồm việc tạo và phân phát sổ tay về dinh dưỡng và vệ sinh, tổ chức các buổi đào tạo và hỗ trợ trồng các loại rau có chất dinh dưỡng cao (như rau cải) tại chỗ. Chúng tôi cũng nâng cao kiến thức và kỹ năng của giáo viên và nhân viên y tế trong việc đo lường dinh dưỡng và sức khỏe của trẻ em.
  • Các trường mầm non mục tiêu: 3
  • Đối tượng hưởng lợi: 134 trẻ, 22 giáo viên, nhân viên y tế và nhân viên bếp ăn
smile-and-health-for-children-8

Trẻ em và gia đình đang xem “Sổ hướng dẫn”

smile-and-health-for-children-5

Sử dụng “Sổ hướng dẫn” để hưỡng dẫn các cha mẹ

smile-and-health-for-children-13

Buổi đào tạo cho các nhân viên của trường học

Toàn cảnh lễ bàn giao cơ sở bếp

Lễ bàn giao cơ sở bếp ăn được tổ chức vào ngày 11 tháng 4 với sự tham dự của trẻ em, giáo viên mẫu giáo, nhân viên nấu ăn, phụ huynh, người dân cộng đồng cũng như các quan chức chính phủ Việt Nam, WVJ, World Vision International tại Việt Nam và 11 đại diện của Morinaga. Nhóm Sữa. Trong buổi lễ, ông Takahiro Yanagida, Giám đốc Điều hành kiêm Trưởng Bộ phận Quốc tế, bày tỏ lòng biết ơn đến các bên liên quan của dự án và chia sẻ nguyện vọng của dự án bằng cách nói: “Tại Việt Nam, một quốc gia quan trọng đối với hoạt động kinh doanh toàn cầu của chúng tôi, chúng tôi muốn thúc đẩy quyền lợi của trẻ em. sức khỏe tinh thần và thể chất thông qua dự án này, hướng tới một xã hội tràn ngập nụ cười và một tương lai tươi sáng.” Một trong những người tham dự, ông Lò Văn Tới, Chủ tịch UBND xã bày tỏ niềm vui và lòng biết ơn khi nói “Chúng tôi hy vọng dự án này sẽ tạo nền tảng để học sinh phát triển về thể chất và tinh thần, góp phần xây dựng làng quê”. và đất nước,” và có rất nhiều nụ cười được nhìn thấy xuyên suốt.

smile-and-health-for-children-11

Các thành viên Morinaga tại bếp mới với các trang thiết bị mới

smile-and-health-for-children-9

“Chúng tôi có rất nhiều trang thiết bị nấu ăn, rất là hữu dụng”

smile-and-health-for-children-14

Trẻ em tại trường mầm non