CHÍNH SÁCH AN TOÀN SỨC KHOẺ

CHÍNH SÁCH AN TOÀN SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

MÃ SỐ: 03/CSATSK/2021

Ngày ban hành: 01/07/2021

Ngày xem xét lại: 20/12/2023

TRIẾT LÝ CƠ BẢN

Với mục tiêu trở thành Công ty sẽ “đóng góp cho sức khỏe cộng đồng thông qua việc sản xuất và bán các sản phẩm vừa ngon miệng vừa tốt cho sức khỏe, dựa trên các công nghệ kỹ thuật được xây dựng trên 100 năm tại Nhật Bản”, Công ty cổ phần Morinaga Nutritional Foods Việt Nam đã nhận thức rằng việc đảm bảo an toàn vệ sinh dưới sự hợp tác của nhân viên là nhiệm vụ tối quan trọng. Chính vì thế, chúng tôi sẽ nỗ lực để đảm bảo một môi trường làm việc an toàn và thoải mái.

CHÍNH SÁCH CƠ BẢN 

1 – Tất cả nhân viên phải thực hiện các hoạt động an toàn sức khỏe nghề nghiệp và hành động trên nguyên tắc “AN TOÀN LÀ TRÊN HẾT” và “KHÔNG ĐỂ XẢY RA TAI NẠN” tại nơi làm việc.

2 – Chúng tôi xúc tiến xây dựng môi trường và văn hóa doanh nghiệp để “mọi người luôn tuân theo các quy tắc đã quy định”; tuân thủ luật An toàn vệ sinh lao động và các luật liên quan, các quy định nội bộ của công ty.

3 – Chúng tôi xây dựng một môi trường làm việc thoải mái cả về thể chất lẫn tinh thần, hợp tác với các Cơ sở y tế để khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên của mình

4 – Tất cả nhân viên, Đặc biệt Khối Sản xuất, đều tham gia các hoạt động an toàn và sức khỏe sau đây:

(1) Thông qua việc đánh giá mối nguy, thực hiện các biện pháp nhằm loại bỏ, giảm thiểu nguy hiểm tiềm ẩn và tác động có hại.

(2) Soạn thảo tiêu chuẩn dành cho những công việc thường xuyên và đột xuất, phổ biến cho nhân viên và đảm bảo tuân thủ các quy tắc.

(3) Thúc đẩy việc ngăn ngừa tái diễn các tai nạn lao động đã xảy ra trong quá khứ và các hoạt động phòng chống các tai nạn tương tự. Đặc biệt, chúng tôi sẽ triển khai các biện pháp nhằm ngăn ngừa triệt để những tai nạn nghiêm trọng như “tai nạn hóa chất” và “tai nạn bỏng”.

(4) Thực hiện giám sát an toàn và sức khỏe (đánh giá chính thức và đánh giá nội bộ) để liên tục nâng cao tiêu chuẩn an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

(5) Thực hiện giáo dục và đào tạo về an toàn và sức khỏe để nâng cao kiến thức an toàn và nhận thức về an toàn.

5 – Chúng tôi cam kết: Tham gia, tham vấn của người lao động và đại diện Công đoàn; cung cấp các nguồn lực để vận hành phù hợp hệ thống An toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

6 – Chúng tôi phổ biến chính sách này cho tất cả cán bộ, nhân viên trong công ty và công khai ra bên ngoài công ty.

 

CÔNG TY CỔ PHẦN MORINAGA NUTRITIONAL FOODS VIỆT NAM

Tổng Giám Đốc

CHIHAYA TAKASHI