Công Bố Sản Phẩm
STT Ngày công bố Sản phẩm
125/04/2023Thức uống dinh dưỡng sữa trái cây vị Dâu ZinZin Tải xuống
225/07/2022Sữa chua hương Dâu Elovi Tải xuống
325/07/2022Sữa chua hương xoài Elovi Tải xuống
425/07/2022Sữa chua hương xoài Profes’ Tải xuống
525/07/2022Sữa chua có đường Profes’ Tải xuống
625/07/2022Sữa chua có đường Elovi Tải xuống
725/07/2022Sữa chua Nha đam Elovi Tải xuống
808/08/2022TPBS – Thức uống dinh dưỡng hương Bắp Climeal Tải xuống
908/08/2022TPBS – Thức uống dinh dưỡng hương Vanilla Climeal Tải xuống
1008/08/2022TPBS – Thức uống dinh dưỡng hương Chuối Climeal Tải xuống
1234