Công Bố Sản Phẩm
STT Ngày công bố Sản phẩm
125/06/2018Sữa chua có đường Elovi (100g) Tải xuống
221/03/2022Sữa chua hương dâu Profes Tải xuống
321/09/2021Sữa chua hương Dâu ELovi Tải xuống
421/03/2022Sữa chua hương xoài Profes Tải xuống
521/09/2021Sữa chua hương xoài ELovi Tải xuống
625/06/2018Sữa chua có đường Elovi (70g) Tải xuống
710/12/2018Thạch sữa chua (BS nhãn) Tải xuống
825/10/2017Sữa chua có đường Elovi Profes Tải xuống
1234