Sức khỏe của em, Nụ cười của em – Nỗ lực cải thiện tình trạng sức khỏe và dinh dưỡng của trẻ em

 

Tập đoàn Morinaga Milk Industry hướng đến mục tiêu thực hiện kinh doanh bền vững

Hỗ trợ bữa ăn học đường cho trường mẫu giáo tại Việt Nam

Smiles & Health for Children / Sức khỏe của em, Nụ cười của em

Nỗ lực cải thiện tình trạng sức khỏe và dinh dưỡng của trẻ em

Với sự hợp tác của Tổ chức phi chính phủ quốc tế World Vision Japan

 

Từ tháng 5 năm 2023, Tập đoàn Morinaga Milk Industry cùng với Tổ chức phi chính phủ quốc tế World Vision Japan (sau đây gọi là WVJ)*1 sẽ phát động chương trình hỗ trợ bữa ăn học đường cho trẻ em ở các trường mẫu giáo mang tên “Smiles & Health for Children / Sức khỏe của em, Nụ cười của em*2”, nằm trong chương trình phát triển khu vực Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo của Việt Nam, nhằm đóng góp vào nỗ lực cải thiện tình trạng sức khỏe và dinh dưỡng của trẻ em.

1. Bối cảnh ra đời của chương trình hỗ trợ

Trong những năm gần đây, mặc dù Việt Nam đã có những bước phát triển đáng kể về kinh tế trên cả nước, nhưng mặt khác sự chênh lệch giữa thành thị và nông thôn ngày càng lớn. Huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, địa điểm mà chúng tôi thực hiện dự án “Smiles & Health for Children / Sức khỏe của em, Nụ cười của em” lần này là một địa phương vùng núi nằm cách thủ đô Hà Nội khoảng 570 km về phía Tây Bắc, theo báo cáo đây là khu vực có tỷ lệ hộ nghèo lên tới 50%*3 và tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng còn cao. Bên cạnh đó, tại địa điểm thực hiện chương trình này, nhiều trẻ em không thể ăn sáng tại nhà, và nguồn dinh dưỡng chính là bữa ăn học đường 2 lần 1 ngày được cung cấp tại trường mẫu giáo, nhưng kiến thức về môi trường vệ sinh và dinh dưỡng của cơ sở nấu ăn ở trường mẫu giáo được cho là có vấn đề, vì thế cần phải cải thiện tình trạng sức khỏe và dinh dưỡng của trẻ em từ hai phương diện là cải thiện vệ sinh của cơ sở nấu ăn và phổ biến kiến thức về dinh dưỡng.

Trong tầm nhìn 10 năm của Tập đoàn Morinaga Milk Industry đã đặt mục tiêu đạt “tỷ lệ doanh thu nước ngoài từ 15% trở lên” trước khi kết thúc năm tài chính vào cuối tháng 3 năm 2029. Chúng tôi đã thiết lập cơ sở sản xuất và kinh doanh tại Việt Nam vốn là một trong những quốc gia được chú trọng trong việc phát triển kinh doanh ở nước ngoài của chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi cũng mong muốn được chung tay trong việc giải quyết vấn đề sức khỏe và dinh dưỡng của địa phương để thực hiện việc “Đóng góp cho sức khỏe” trong chiến lược “Thực phẩm và sức khỏe (góp phần nâng cao sức khỏe của 300.000.000 người*4 bằng cách mang lại các giá trị chất lượng cao chỉ có ở Tập đoàn Morinaga Milk)” được nêu ra trong Kế hoạch phát triển bền vững trung và dài hạn 2030.

Đây là lần đầu tiên Tập đoàn chúng tôi tiến hành hoạt động hỗ trợ liên quan đến sức khỏe và dinh dưỡng tại Việt Nam, thông qua sự hợp tác với WVJ, chúng tôi sẽ tham gia vào chương trình bảo trợ trẻ em (chương trình phát triển địa phương)*5 để tăng cường sự giao lưu, đồng thời chúng tôi cũng nỗ lực để cải thiện tình trạng sức khỏe và dinh dưỡng của trẻ em bằng cách khởi động chương trình đặc biệt mới “Smiles & Health for Children / Sức khỏe của em, Nụ cười của em” trong cùng địa điểm thực hiện dự án.

Hình ảnh khung cảnh của địa điểm thực hiện chương trình ở huyện Tuần Giáo

Hình ảnh khung cảnh của địa điểm thực hiện chương trình ở huyện Tuần Giáo

smiles-health-for-children-suc-khoe-cua-em-nu-cuoi-cua-em

Cơ sở nấu ăn của trường mẫu giáo là nơi được hỗ trợ

smiles-health-for-children-suc-khoe-cua-em-nu-cuoi-cua-em

Cơ sở nấu ăn của trường mẫu giáo là nơi được hỗ trợ (Khung cảnh bên ngoài)

*1 World Vision (WV) là tổ chức phi chính phủ quốc tế có quy mô lớn nhất thế giới hoạt động tại khoảng 100 quốc gia với 3 hoạt động chính là “Hỗ trợ phát triển”, “Hỗ trợ nhân đạo khẩn cấp” và “Vận động ủng hộ” vì trẻ em trên thế giới. Văn phòng Nhật Bản World Vision Japan đã được thành lập vào năm 1987.

*2 Dựa trên khẩu hiệu “Vì nụ cười tươi”, chúng tôi đã tiến hành thảo luận với các đối tác kinh doanh tại Việt Nam của Tập đoàn chúng tôi và đưa ra quyết định triển khai chương trình này nhằm bày tỏ mong muốn thúc đẩy tinh thần (Smiles) và thể chất (Health) của trẻ em

*3 Nutrition Measurement in June 2022 conducted by WV Vietnam

*4 Số người dự kiến nhận được các sản phẩm quan tâm đến vấn đề sức khỏe từ năm tài chính 2021 ~ năm tài chính 2030 và số người dự kiến sẽ tham gia các hoạt động nâng cao sức khỏe và giáo dục chế độ ăn uống do công ty chúng tôi cung cấp được tính dưới dạng số lượng người tiếp cận (số người).

*5 Chương trình hỗ trợ những nỗ lực giải quyết những vấn đề địa phương như vệ sinh nước, chăm sóc sức khỏe và dinh dưỡng, giáo dục, v.v…, hướng đến mục tiêu tạo ra môi trường để trẻ em ở các nước đang phát triển có thể trưởng thành khỏe mạnh.

 

2. Kế hoạch hoạt động hỗ trợ chính trong “Smiles & Health for Children / Sức khỏe của em, Nụ cười của em”

Địa điểm thực hiện dự án: Nằm trong địa điểm thực hiện dự án Chương trình phát triển địa phương Tuần Giáo, thuộc Huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Số lượng trường mẫu giáo nhận hỗ trợ: 3 trường

Số lượng người hưởng lợi ích từ chương trình: 100 trẻ mẫu giáo, 8 giáo viên

Thời gian thực hiện chương trình: Tháng 5 năm 2023 ~ Tháng 4 năm 2024

Khái quát về chương trình:

  •     Cải thiện cơ sở vật chất và trang thiết bị cho bữa ăn học đường

      ① Hoàn thiện cơ sở nấu ăn của trường mẫu giáo

      ② Cung cấp đồ đạc (bàn, ghế, v.v…) và dụng cụ nấu ăn sử dụng khi ăn bữa ăn học đường

  •    Nâng cao kiến thức và kỹ năng về dinh dưỡng và vệ sinh

      ① Khảo sát thực trạng về thực đơn của bữa ăn học đường. Xây dựng thực đơn có giá trị dinh dưỡng cao sử dụng nguyên liệu  sẵn có tại địa phương.

      ② Đào tạo về dinh dưỡng và vệ sinh cho giáo viên, nhân viên chăm sóc sức khỏe và nhân viên nấu ăn

  •     Tăng cường kiến thức và kỹ năng về đo lường dinh dưỡng và sức khỏe của trẻ em cho giáo viên và nhân viên chăm sóc sức khỏe

      ① Đào tạo về cân đo chiều cao, cân nặng và theo dõi dinh dưỡng

      ② Cung cấp công cụ (cân, máy đo chiều cao, bảng ghi chép) để theo dõi tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe của trẻ em

      ③ Tổ chức các buổi chia sẻ ví dụ thực tế và hội thảo về những chủ đề như bữa ăn học đường, dinh dưỡng, v.v…

 

3. Mối quan hệ giữa Tập đoàn Morinaga Milk Industry và Việt Nam

  • Từ năm 2010, Tập đoàn chúng tôi đã bắt đầu xuất khẩu sữa công thức sang thị trường Việt Nam thông qua nhà phân phối tại Việt Nam là công ty Le May Production, Trading and Service Company Limited (công ty Lê Mây)
  • Nhằm hướng đến mục tiêu đẩy mạnh hoạt động kinh doanh tại thị trường Việt Nam, vào tháng 6 năm 2021, Tập đoàn đã mua lại công ty Elovi Vietnam Joint Stock Company (công ty Elovi) trở thành công ty convới 100% vốn sở hữu, và đến tháng 11 năm 2022, Elovi bắt đầu sản xuất và bán các sản phẩm mang thương hiệu Morinaga Milk Industry tại thị trường Việt
  • Năm 2023, Tập đoàn Morinaga Milk Industry thành lập công ty liên doanh với công ty Lê Mây. Hai bên ký kết hợp đồng chuyển nhượng/mua cổ phần, hợp đồng giữa các cổ đông với mục tiêu chuyển đổi công ty Morinaga Le May Vietnam Joint Stock Company (công ty Morinaga Le May) thành công ty
 

4. Tầm nhìn bền vững của Tập đoàn Morinaga Milk Industry

Hướng đến mục tiêu thực hiện kinh doanh bền vững, với khẩu hiệu “Vì một nụ cười tươi sáng hơn”, Tập đoàn đã đề ra tầm nhìn bền vững là “Góp phần xây dựng “cuộc sống hằng ngày, xã hội, môi trường” ngày càng phong phú, tiếp tục tạo ra nụ cười tươi cho tất cả mọi người bằng cách mang đến “Bữa ăn ngon miệng và sức khỏe””.

Để thúc đẩy hoạt động nhằm hiện thực hóa tầm nhìn bền vững này, Tập đoàn đang tiến hành hoạt động tập trung vào 3 chủ đề gồm “Thực phẩm và sức khỏe”, “Tài nguyên và môi trường”, “Con người và xã hội”.

 
smiles-health-for-children-suc-khoe-cua-em-nu-cuoi-cua-em

<<Địa chỉ liên hệ dành cho cơ quan báo chí và truyền thông về chương trình này >>

Công ty Morinaga Milk Industry Co., Ltd. Koshi    Phòng Quan hệ Công chúng và Quan hệ Nhà đầu tư
TEL + 81-3-3798-0126
pr@morinagamilk.co.jp
Saito, Yamakawa Tổ Kế hoạch, Bộ phận Kế hoạch và Quản lý nước ngoài, Trụ sở Kinh doanh nước ngoài